Akumulatory do instalacji fotowoltaicznych

Mimo iż instalacje zasilania słonecznego mogły być bezpośrednio podłączane do sieci elektrycznej zasilanego obiektu, prawidłowe ich funkcjonowanie nie było możliwe bez obecności akumulatorów, gromadzących energię elektryczną z paneli. Panele bowiem nie działały w nocy, dlatego też bez podłączonych magazynów energii, obiekt nie posiadałby wtedy funkcjonującego źródła prądu. Obecność baterii umożliwiała również sprawniejszą regulację zużycia energii elektrycznej.

Magazyn energii do instalacji fotowoltaicznych

ogniwa fotowoltaicznePierwsze instalacje elektryczne zasilane panelami słonecznymi używały dość standardowych magazynów energii, bardzo podobnych do samochodowych akumulatorów. Były one wystarczająco dobrym sposobem na gromadzenie średniej ilości energii elektrycznej, wymaganej do zasilania kilku urządzeń, aczkolwiek nie były one wolne od mankamentów. Nowsze akumulatory litowo-jonowe, będące znacznie powiększonymi wersjami baterii używanych w telefonach przenośnych, pozwoliły na usunięcie większości mankamentów starego typu akumulatorów, i przez bardzo długi czas były standardowym rodzajem magazynu energii w większości instalacji fotowoltaicznych. Rozbudowane instalacje, zasilające zakłady przemysłowe i duże obiekty użytkowe były natomiast wyposażane w magazyny energii w których skład wchodziły polimerowe ogniwa fotowoltaiczne o bardzo wysokiej pojemności, ale również dużym napięciu, umożliwiającym łatwe zasilanie urządzeń pobierających znaczne ilości energii elektrycznej. Przemysłowe ogniwa i akumulatory, oprócz wyższej pojemności, były znacznie lepiej zabezpieczone przez zużyciem, jak również i utratą magazynowanej energii. Najnowocześniejsze instalacje były natomiast wyposażane w baterie i ogniwa nadprzewodnikowe, dopiero od niedawna funkcjonujące jako magazyny energii. Działały one w najnowocześniejszych obiektach pozbawionych zewnętrznego zasilania.

Były to baterie podobne do odmian polimerowych, aczkolwiek służyły do magazynowania największej ilości energii przez najdłuższy czas, i były niemal całkowicie wolne od utraty magazynowanej energii. Były jednak największymi dostępnymi odmianami ogniw, a magazyny energii wykorzystujące takowe wymagały wydzielenia przestrzeni zdecydowanie większej niż w przypadku wykorzystania bardziej standardowych odmian banków energii.