Dlaczego zabezpieczenie wykopów jest istotne?

Minimalizacja ryzyka wypadku w każdej pracy jest bardzo istotna. W niektórych branżach ryzyko jest jednak znacznie większe niż w innych. Jedną z grup, która zmaga się z wieloma czynnikami niebezpiecznymi z pewnością są pracownicy budowlani. W związku z tym na kierowniku budowy oraz właścicielu firmy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Zabezpieczanie skarp w robotach ziemnych

zabezpieczenie wykopówWłaściwie na każdym etapie prac pojawiają się sytuacje zagrażające pracownikom. Już na początku realizacji inwestycji podczas wykonywania fundamentów osobom zajmującym się ich wykonaniem może zagrażać grunt bądź woda gruntowa. Aby uniknąć niebezpiecznej zjawiska zsuwania się warstw ziemi, warto już na początku zadbać o odpowiednie zabezpieczenie skarp. Pomimo że czynnik bezpieczeństwa jest tutaj najważniejszy wykopy zabezpiecza się także z innych powodów. Należy pamiętać, że grunt wyróżnia się dużym ciężarem objętościowym. Oznacza to, że niekontrolowane zsuwisko może uszkodzić już powstałe elementy konstrukcji. W wielu sytuacjach prowadzenie jakichkolwiek robót bez odpowiedniego zabezpieczenia skarp wykopów nie byłoby możliwe. Z takim zjawiskiem zmagają się inwestorzy, którzy decydują się na posadowieniu konstrukcji na gruncie, w którym zwierciadło wód podziemnych jest bardzo płytko posadowione. W takiej sytuacji wykonuje się zabezpieczenie wykopów grodzicami.

Grodzice to nic innego jak stalowe elementy wykonane z blachy giętej na zimno. Po połączeniu ich ze sobą i zakotwieniu w podłoże tworzą bardzo szczelną i niezwykle wytrzymałą podporę dla skarp wykopów. To właśnie dzięki tego typu rozwiązaniom można bezpiecznie prowadzić pracę i nie martwić się niesprzyjającymi warunkami gruntowymi znajdującymi się na danym terenie.