Funkcjonalna suwnica pomostowa

 

Suwnice w wielu przedsiębiorstwach są niezbędnym elementem wyposażenia. Zapewniają sprawny transport ciężkich komponentów na stanowiska pracy oraz precyzyjne rozmieszczenie ładunków w ramach powierzchni magazynowych. Bez suwnic trudno sobie wyobrazić prace przeładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych elementów. Producenci oferują różnorodne rozwiązania dopasowane ściśle do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa.

Budowa nowoczesnych suwnic pomostowych

suwnica natorowaProducenci urządzeń suwnicowych oferują trzy podstawowe rodzaje suwnic wśród których wyróżniamy bramowe, półbramowe i pomostowe. Wszystkie z nich występują w różnych wielkościach i parametrach udźwigu. Odmienne są również rozwiązania konstrukcyjne. Najpopularniejszym rozwiązaniem przeznaczonym przede wszystkim do hal są suwnice pomostowe oferowane w dwóch typach ze względu na sposób monażu i poruszania się. Jest to suwnica podwieszana i suwnica natorowa. Częściej inwestorzy sięgają po rozwiązanie natorowe choć wszystko zależy od specyfiki działalności. W obu przypadkach wymagana jest budowa torowiska po, po którym porusza się konstrukcja suwnic. W przypadku suwnicy natorowej główny element nośny nazywany mostem spoczywa na dwóch czołownicach zaopatrzonych w koła i napęd silnikiem elektrycznym. Most suwnicy zbudowany jest z jednego lub więcej stalowych dźwigarów o przekroju owalnym lub czworobocznym. Ilość dźwigarów ma główny wpływ na udźwig suwnicy choć zależ on także od ilości wózków umieszczonych na moście urządzenia. Wózki zaopatrzone są we wciągarki z różnymi rodzajami zawiesi. Suwnice pomostowe są zawsze wykonywane na zamówienie po przeprowadzeniu wizji lokalnej w przedsiębiorstwie. Jej celem jest określenie rozpiętości, udźwigu, prędkości poruszania, typów zawiesi, sposobów sterowania i wielu innych elementów, które pozwolą na ścisłe dopasowanie do potrzeb. Aby usprawnić działanie przedsiębiorstwa na jednym torowisku można umieścić kilka suwnic pomostowych natorowych. Bezpieczną pracę zapewniają znakomite systemy antykolizyjne.

Suwnicami wszystkich rodzajów można sterować na trzy sposoby wykorzystując fale radiowe, przewodowe skrzynki sterownicze lub z kabiny operatora umieszczonej na konstrukcji suwnicy. Zawiesia suwnicy są przenoszone wzdłuż ruchu suwnicy i poprzecznie do nich co umożliwia bardzo dokładne manipulowanie ładunkami. Suwnice zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych, przeładunkowych i magazynowania.