Gdzie kupić odzież spełniającą wymogi BHP?

Przepisy BHP wskazują wiele kwestii, które powinny zostać odpowiednio przestrzegane, aby zapewnić nie tylko komfortową pracę, ale przede wszystkim bezpieczną. Sama odzież robocza musi zostać dopasowana względem pełnionego zadania oraz warunków na stanowisku pracy. Przepisy BHP określają także z jakiego materiału musi zostać ona wykonana, aby zapewnić w pełni komfortową oraz bezpieczną pracę. Ważne jest zatem, aby pracodawca zaopatrzył się w odzież u zaufanego producenta, aby mieć pewność co do zgodności odzieży z zasadami BHP.

Przepisy BHP, a odzież dla pracowników

odzież bhp hurt szczecinOdzież robocza musi zostać dostarczona przez pracodawcę przed rozpoczęciem wykonywania pracy w dwóch określonych sytuacjach. Pierwszą z nich jest miejsce oraz warunki pracy, które wpływają na zniszczenie, uszkodzenie bądź widoczne zabrudzenie. Również sytuacje, gdy występują szczególne wymogi pod względem higienicznym, technologicznym oraz sanitarnym, wymagają od pracodawcy zapewnienia odpowiedniej odzieży. Sam pracownik w obu tych sytuacjach nie ponosi żadnych kosztów, pracodawca bowiem jest zobowiązany dostarczyć odzież bezpłatnie. Sam okres użytkowania odzieży ochronnej nie jest w żaden dokładny sposób określony w przepisach co wynika w głównej mierze z ilości zawodów, w których wymagane jest noszenie ubrania roboczego. Warto jednak nadmienić, że okres jej używalności jest określony poprzez długość, kiedy jej naprawa pozwala na zachowanie funkcji ochronnych oraz użytkowych. Odzież określona w przepisach BHP funkcjonuje pod dwoma nazwami: ochronna oraz robocza. Wielu używa tych określeń zamiennie, co jest błędem. Odzież robocza jest wymagana na stanowiskach pracy, gdzie jest ściśle związana z danym zawodem. Stanowić ma ona zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz zabrudzeniem własnej odzieży, którą posiada pracownik. Z kolei odzież ochronna zapewnia bezpieczeństwo przed potencjalnymi urazami ciała, które mogą wynikać z charakteru wykonywanej pracy. Jeśli chodzi o odzież bhp hurt szczecin oferuje szeroki wybór dla pracodawców oraz pracowników, zarówno w przypadku odzieży ochronnej jak i roboczej.

Zwykle to wewnętrzne decyzje szefostwa ustalają jakie środki ochrony powinny zostać zastosowane w miejscu pracy, tak aby zapewnić w pełni bezpieczeństwo pracownikom. Wszelkie założenia powinny zatem znajdować się w regulaminie zakładu pracy. Jeżeli odzież zostanie w uszkodzone, a pracodawca odmawia przyznania nowej odzieży, wówczas pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy.