Po co stosuje się przyciski awaryjne?

W fabrykach każdego dnia realizowanych jest wiele procesów. Do ich wykonania potrzebne są specjalistyczne maszyny, które są kierowane przez operatorów. W zależności od specyfiki wykonywanych czynności niektóre z nich przy nieumiejętnym użytkowaniu mogą zagrażać zdrowiu lub życiu osób znajdujących się w pobliżu. W związku z tym przy maszynach tworzone są specjalne strefy, gdzie przebywać mogą jedynie osoby uprawnione i zaznajomione z pracą danego urządzenia.

Rodzaje przycisków awaryjnych stosowanych w maszynach

przycisk bezpieczeństwaNiemniej jednak w aktach prawnych opisane są wymogi, które musi spełnić producent przed oddaniem maszyny do użytku. Każda z nich musi być wyposażona w tak zwany przycisk bezpieczeństwa, który po wciśnięciu natychmiastowo zatrzymuje wykonywany proces. Dzięki temu w sytuacjach awaryjnych można w bardzo szybki i prosty sposób zatrzymać daną linię czy określony jej element. Warto wspomnieć, że przyciski awaryjne mogą być wykonywane w różny sposób. Najczęściej spotykanym rodzajem są tak zwane przyciski grzybkowe. Mają one czerwony kolor i znajdują się na żółtym tle dzięki czemu są bardzo dobrze widoczne i odróżniają się od innych przycisków. Często spotykane są również przyciski linkowe, które mają odmienną konstrukcję. Warto wspomnieć, że zarówno jedne jak i drugie są również dostępne w wykonaniu iskrobezpiecznym.

Umożliwia to ich montaż w strefach zagrożenia wybuchem. Jak widać obecnie jednym z najważniejszych zagadnień jeśli chodzi o wykonywanie określonych czynności jest bezpieczeństwo operatorów oraz osób przebywających w pobliżu. W tym celu producent maszyny, która jest stosowana w danym procesie musi ją wykonać ze ściśle określonymi wymogami. Są one zawarte w obowiązujących aktach prawnych takich jak dyrektywy, ustawy czy rozporządzenia.