Przewóz niestandardowych ładunków

Transport ładunków ponadnormatywnych nie należy do najłatwiejszych zadań. Stawia on przed przewoźnikiem mnóstwo problemów, które musi on rozwiązać, aby dowieźć towar do klienta na czas, w stanie nienaruszonym oraz zadbać przy tym o bezpieczeństwo na drodze.

Niezbędny jest pilotaż i doświadczenie

transport ładunków ponadgabarytowychMyśląc o drogowym transporcie ponadnormatywnym, musimy wziąć pod uwagę fakt, że w naszym kraju nie ma zbyt wielu dróg, pozwalających na przewóz ładunków o niestandardowych wymiarach lub ciężarze. Dlatego, podejmując się takiego zlecenia trzeba dokładnie zaplanować trasę, sprawdzając warunki panujące na każdej jej części, ponieważ każdy most i tunel mają swoje ograniczone wymiary i wytrzymałość na nacisk. Transport ponadnormatywny dzieli się na kilka kategorii. Pierwsza z nich to transport ładunków ponadgabarytowych, czyli takich, których masa przekracza dopuszczalny nacisk na oś pojazdu. Do drugiej kategorii należy transport ładunków, których długość przekracza pięćdziesiąt metrów, natomiast pozostałe wymiary mieszczą się w granicach normy. Ostatnią kategorią jest transport ładunków wielkogabarytowych, czyli takich, których masa jest w normie, jednak rozmiary ją przekraczają. Transport ładunków ponadnormatywnych wymaga pilotażu, czyli zaleca się, aby w pewnej odległości, przed pojazdem transportowym jechał inny, który będzie oceniać sytuację na drodze, a także ostrzegać przed wszelkimi zmianami na trasie. Często do pilotowania transportów ponadnormatywnych wymagana jest pomoc policji, która najlepiej zna się na nadzorowaniu ruchu i bezpieczeństwie na drodze.

Transport ponadnormatywny jest bardzo wymagający, dlatego warto go zlecać firmom z bogatym doświadczeniem w branży. W czasie takiego transportu każda zmiana trasy, czy nieoczekiwane zdarzenie może wydłużyć transport oraz zagrozić innym uczestnikom ruchu.