Skuteczna ochrona przeciwpożarowa

W niektórych budynkach zachodzi konieczność stosowania dodatkowych instalacji oraz systemów, które zwiększą bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie. Dotyczy to w szczególności obiektów użyteczności publicznej na terenie których jednocześnie przebywać może duża liczba osób. Oprócz tego takie miejsca jak galerie handlowe, kina, muzea czy teatry muszą być wyposażone w dodatkowe instalacje.

Pożar zagrożeniem w obiektach użyteczności publicznej

pożarowy sygnalizator dźwiękowyNiektóre z nich są obligatoryjnie wymagane przez prawo. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jakie mogą wystąpić w tych miejscach jest z całą pewnością pożar. Otwarty ogień powoduje duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz zgromadzonego mienia. Właśnie dlatego stosowane są specjalistyczne systemy mające na celu szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie odpowiedniej informacji zarówno ludziom zgromadzonym w budynku jak i również służbom ratunkowym. W tym celu stosowany jest system sygnalizacji pożarowej, który składa się między innymi z: centrali, czujek, ręcznych ostrzegaczy, klap dymnych, zasilaczy, elementów wykonawczych, stałych urządzeń gaśniczych czy sygnalizatorów. Szczególnie te ostatnie urządzenia są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest zaalarmowanie osób o zagrożeniu. Do tego celu wykorzystywane są sygnały akustyczne o modulowanej częstotliwości jak i również sygnały optyczne. Warto dodać, że pożarowy sygnalizator dźwiękowy jest podstawowym urządzeniem, a sygnalizator optyczny może w określonych przypadkach stanowić jego uzupełnienie. Przykładem mogą być obiekty, gdzie przebywać mogą osoby niedosłyszące, pracujące w ochronnikach słuchu czy miejsca, gdzie panuje duże natężenie hałasu. W takich przypadkach rekomendowanym jest stosowanie dodatkowych sygnałów świetlnych. Zarówno sygnalizatory dźwiękowe jak i również optyczne muszą posiadać stosowne dokumenty, które potwierdzają ich wysoką jakość oraz skuteczność w warunkach pożaru. Jest to bardzo ważne.

Certyfikat i świadectwo dopuszczenia wystawiane jest przez jednostkę notyfikowaną. Jak widać ochrona przeciwpożarowa budynków jest jednym z głównych zagadnień, które powinno być brane pod uwagę podczas projektowania obiektu. W niektórych przypadków stosowanie tych instalacji jest obligatoryjne i zostało określone w odpowiednich aktach prawnych. Niemniej jednak zawsze warto rozważyć czy dany obiekt nie wymaga takiej instalacji.