Zastosowanie naczyń wybiórczych

 

Instalacja centralnego ogrzewania to najpopularniejszy sposób na skuteczne ogrzanie domu lub mieszkania w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. Przy jej projektowaniu nie należy zapominać jednak, jak ważną rolę w prawidłowym działaniu tej instalacji odgrywają tak zwane naczynia wybiórcze,e dzięki którym instalacja odporna jest na zmiany ciśnienia wynikające z krążenia ciepłej wody.

Rola naczyń wybiórczych

naczynia wyrównawcze stal nierdzewnaDziałanie instalacji centralnego ogrzewania jest ściśle związane na prawach fizyki i wyjątkowo proste, a jednocześnie przez sam sposób działania stwarza pewne niebezpieczeństwo. Ciepło dociera do naszych kaloryferów za pośrednictwem podgrzanej przy pomocy specjalnego kotła lub pieca wody, zwiększając ciepło kaloryferów i tym samym podnosząc temperaturę powietrza. Problem jednak jest tu wzrost ciśnienia w trakcie podgrzewania wody, wynikające ze zwiększania się jej objętości wynikającej ściśle ze podnoszącej się temperatury. Gdyby instalacja nie była wyposażona w żadne mechanizmy zabezpieczające, cała jej konstrukcja uległaby po prostu rozsadzeniu. Aby temu zapobiec, stosuje się tak zwanie naczynia wybiórcze, które powalają zwiększającej się w wyniku podgrzania objętości wody na swobodne odparowanie lub wpływ jej nadmiaru do specjalnego zbiornika. Aby tego dokonać, w najwyższym punkcie instalacji, na przykład na strychu, doprowadza się specjalną rurę zakończoną zbiornikiem, w którym skrapla się nadmiar wody, a po ścieknięciu na dół zbiornika po wystudzeniu, trafia z powrotem do obiegu wodnego w instalacji. Ten prosty sposób jest niezwykle skuteczny i pozwala całkowicie rozwiązać problem rozszczelnienia instalacji. Aby zwiększyć jego skuteczność , zazwyczaj stosuje się wysokiej jakości naczynia wyrównawcze stal nierdzewna, będąca głównym elementem, z których są wykonane, zapewnia zaś odpowiednią odporność na korozję i silne oddziaływanie mechaniczne i wzrost ciśnienia.

Jakość tych elementów jest bardzo ważna, gdyż przy silnym wzroście temperatury, naczynia wyrównawcze mogą się rozszczelnić nie wykonując efektywnie swojej pracy. Przy wyborze tego elementu należy się kierować jego pojemnością,oraz wielkością i stopniem zaawansowania naszej instalacji centralnego ogrzewania. Im nasz dom większy, tym pojemniejsze musi być naczynie wybiórcze.