Zbiorniki do przechowywania gazu ziemnego

Ogrzewanie domu wiąże się z decyzja odnośnie jego źródła. Większość osób nie może pozwolić sobie na ogrzewanie pochodzące z miejskiej ciepłowni, dlatego musza znaleźć własne źródło ciepła. Najpopularniejszymi źródłami ciepła są piece na paliwa stałe i piece gazowe. W pierwszym i drugim przypadku musimy zagospodarować odpowiednie miejsce na przechowywanie paliwa.

Bezpieczeństwo zbiorników na gaz

zbiornik na gazJakkolwiek w przypadku paliwa stałego wystarczy tylko odpowiednia przestrzeń na podłodze kotłowni lub w jej pobliżu, tak z gazem jest już nieco trudniej. Do przechowywania gazu służy specjalny zbiornik, który musi spełniać ściśle określone parametry. Taki zbiornik musi być przede wszystkim szczelny, aby nie dopuścić do ulatniania się gazu. W przeciwnym wypadku mogłoby nastąpić zagrożenie wybuchem, a konsekwencje byłyby opłakane. Każdy zbiornik na gaz ma swój regulator ciśnieniowy, który upuszcza powietrze z jego wnętrza, w przypadku, gdy jest ono zbyt wielkie. W pewnym zakresie ciśnień gaz może być bardzo niebezpieczny, dlatego taki zawór musi być. Gaz jest w zbiorniku przechowywany w formie płynnej i taki jest doprowadzany do palnika gazowego, który ogrzewa kocioł. Przeciętne przydomowe zbiorniki na gaz mają pojemność około sześciu tysięcy litrów, co jest wystarczające do ogrzewania domu przez kilka miesięcy. W przypadku większych domów jest możliwość zakupu większych zbiorników, aby można było ogrzewać dom dłużej, przed koniecznością uzupełnienia poziomu gazu. Zbiorniki zazwyczaj znajdują się na powierzchni, jednak jest także możliwość zakopania go pod ziemie. W takim przypadku możemy zagospodarować powierzchnię terenu nad zbiornikiem, oczywiście przy zachowaniu obowiązujących wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Nie można nad zbiornikiem umieszczać na przykład grilla, ani rozpalać tam ogniska, gdyż mogłoby to w dość dużym stopniu zagrozić pożarem.

Zbiornika na gaz nie musimy kupować sami. Można go wziąć w dzierżawę od naszego dostawcy gazu. W takim przypadku zapłacimy tylko niewielki abonament. Oczywiście warunkiem takiej umowy jest to, że taki dostawca będzie naszym jedynym dystrybutorem gazu i nie weźmiemy przez okres obowiązywania umowy żadnego gazu od kogoś innego. Przy umowie na stałą cenę jest to rozsądna propozycja.